19 พฤศจิกายน, 2553

ช่องทางการพัฒนาอาชีพ

กิจกรรมที่ 1


ภูมิปัญญาที่ต้องใช้ในการพัฒนาอาชีพ

ให้ผู้เรียนวิเคราะห์อาชีพที่สนใจว่าจะนำภูมิปัญญามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพได้อย่างไร ลงในแบบบันทึก โดยมีผู้รู้ช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ของภูมิปัญญาที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ

แบบบันทึก

ภูมิปัญญาที่ต้องใช้ อาชีพ .......................................................................................................................

ชื่อผู้รู้ ........................................................................................................................

ภูมิปัญญาที่ใช้...........................................................................................................
...................................................................................................................................
..................................................................................................................................


การประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอาชีพ

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น