07 เมษายน, 2557

แจ้งวันเปิดเทอม 1/2557

แจ้งวันเปิดเทอม 1/2557

ประกาศแจ้งวันเปิดเทอมวันที่ 11 พฤษภาคม 2557  เวลา 9.30 น.  ให้นักศึกษาเตรียมผ้าขี้ริ้วมาด้วยคนละผืน  และนำค่าสถานที่มาจ่ายในวันนี้ด้วย  250 บาท เตรียมมาให้พอดีน่ะ จะได้ไม่วุ่นวาย

ปล. ใครที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเรียนคุณจะไม่มีชื่อในการเรียนเทอมนี้น่ะครับ

01 มีนาคม, 2557

แจ้งข่าวสาร วันที่ 2 มีนาคม 2557

แจ้งข่าวสาร วันที่ 2 มีนาคม 2557  ให้นักศึกษาไปพบกลุ่มที่ ศูนย์ กศน.อำเภอเมือง เวลา 8.30 น. - 12.00 น. นักศึกษาที่จะจบเตรียมปัจฉิมนิเทศ  ใส่ชุดนักศึกษาทุกคนน่ะครับ ใครใส่รองเท้าเตะผมไล่กลับบ้านเลยน่ะครับ

18 กุมภาพันธ์, 2557

งานครั้งที่ึ13 ประจำวันที่ 18 ก.พ. 2557


แจ้งข่าวสาร
1.นักศึกษาที่จะจบเทอมนี้ สอบNT  วันที่ 23 กุมภาพันธ์  2557  ที่โรงเรียนธรรมวาที อยู่หลังอาคารจอดรถเฉลิมไทย    เวลาควรไปก่อนเวลาสอบ จะได้เช็คห้องสอบและวิชาสอด้วย สอบเช้า-บ่าย น่ะครับ   โทรศัพท์ห้ามนำเข้าห้องสอบ ปิดเครื่องให้เรียบร้อย
2. นักศึกษาที่เข้าค่าย วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์  ขึ้นรถที่ศูนย์อำเภอเมือง เวลา 06.00 น. น่ะครับ เตรียมเสื้อผ้าไปให้พร้อม กางเกงขาสั้น ขายาว รองเท้าผ้าใบ รองเท้าเตะ เครื่องใช้ส่วนตัว
แจ้งอีกเรื่อง ใครที่ขาดเรียน  แล้วไม่ติดต่อผมคุณไม่ได้ไปต่อน่ะครับ ตกรอบ  (มส.)
สิ่งที่ต้องเตรียมไป
1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. บัตรนักศึกษา  ใครยังไม่ได้มารับที่ผมด้วย
3. อุปกรณ์การสอบ  ปากกา ลิควิด  ดินสอ 2B ยางลบ  เตรียมให้พร้อม
4. แต่งกายสุภาพชุดนักศึกษา รองเท้าหุ้มส้นทั้งหญิงและชายงานระดับประถมและ ม.ต้น ให้ครบแล้วน่ะครับ

งานระดับ ม.ปลาย  วิชาความสัมพันธ์ อนุกรมและความน่าจะเป็น(งานเขียน)  โดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง
จงหาข้อมูลต่อไปนี้พร้อมยกตัวอย่างมาด้วย (ทำมาเป็นรายงานแบบเขียนน่ะครับ)
- ความสัมพันธ์ของฟังก์ชั่นในรูปตารางหรือสมการ
- การหาผลคูณคาร์ทีเชี่ยนของเซตต่างๆ
- การเขียนกราฟของความสัมพันธ์และฟังก์ชั่น
- การสร้างความสัมพันธ์หรือฟังก์ชั่น

มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 086-7084485 อ.วุธ

10 กุมภาพันธ์, 2557

งานครั้งที่ึ12 ประจำวันที่ 10 ก.พ. 2557

แจ้งข่าวสาร

แจ้งนักศึกษาทุกคน วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ทุกคนใส่ชุดนักศึกษา รองเท้าสุภาพ  และให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วยทุกคน จะมีการตรวจสุขภาพให้กับนักศึกษาทุกคน(ทุกคนต้องตรวจ)ให้มาถึงที่เรียน ย้ำว่ามาถึงน่ะครับ เวลา 9.00 น. น่ะครับ 


งานระดับประถมและ ม.ต้น ให้ครบแล้วน่ะครับ

งานระดับ ม.ปลาย  วิชาความสัมพันธ์ อนุกรมและความน่าจะเป็น(งานเขียน)  โดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง


ความสัมพันธ์อนุกรมและความน่าจะเป็น จงหาหาข้อมูลต่อไปนี้
1. กฏเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
2. หลักความน่าจะเป็น
    2.1การทดลองซุ่ม คือ
    2.2 ปริภูมิตัวอย่าง คือ
    2.3 เหตุการณ์ คือ


3. ผลบวก n พจน์แรกของอนุกรม
4. แฟคทอเรียล n
5. วิธีเรียงสับเปลี่ยน
6. วิธีจัดหมู่
7. ทฤษฎีบท ทวินาม
**คะแนนส่วนใหญ่ของทุกคนอยู่ที่รายงานที่ให้ทำและการมาพบกลุ่มน่ะครับ**

** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน   มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 086-7084485 อ.วุธ


 
04 กุมภาพันธ์, 2557

งานครั้งที่ึ11 ประจำวันที่ 4 ก.พ. 2557

ระดับประถม   ไม่มีการบ้านแล้วน่ะครับ 

งานระดับ ม.ต้น  วิชาเกษตรผสมผสาน (งานเขียน)
ให้น.ศ.หาข้อมูลต่อไปนี้ โดยละเอียดไม่น้อยกว่า 10 หน้า
1 ปัจจัยและความสำเร็จของระบบเกษตรผสมผสาน
2 ระบบเกษตรผสมผสานแบบไร่นาป่าผสม
3 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีการใช้สารเคมี
4 ระบบเกษตรอินทรีย์
5 ระบบเกษตรธรรมชาติ
6 ระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวเป็นหลัก
7 นโยบายพัฒนาการเกษตรตามระบบแบบแผนการผลิตของกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
8 ประโยชน์ที่ได้รับชองระบบเกษตรผสมผสาน


งานระดับ ม.ปลาย  วิชาความสัมพันธ์ อนุกรมและความน่าจะเป็น(งานเขียน)  โดยละเอียดพร้อมยกตัวอย่าง
ความสัมพันธ์อนุกรมและความน่าจะเป็น จงหาหาข้อมูลต่อไปนี้
1. ความหมายของลำดับ,การเขียนลำดับ,การเรียกชื่อของลำดับ
2. การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ
3. ลำดับเลขคณิต,ลำดับเรขาคณิต
4. อนุกรมเลขคณิต,ลำดับเรขาคณิต

 **คะแนนส่วนใหญ่ของทุกคนอยู่ที่รายงานที่ให้ทำและการมาพบกลุ่มน่ะครับ**
** งานให้ส่งอาทิตย์ต่ออาทิตย์น่ะครับ ส่งช้าไม่รับน่ะเพราะงานให้วันอังคารส่งวันอาทิตย์เหมือนกันหมดทุกคน   มีปัญหาสงสัยติดต่อที่เบอร์ผมโดยตรง 086-7084485 อ.วุธ