27 ธันวาคม, 2554

งานประจำวันที่ 27 ธ.ค. 2554

งานระดับประถม วิชา ทัศนศิลป์พื้นบ้าน ครั้งที่2
ให้น.ศ.หาข้อมูลต่อไปนี้ โดยละเอียดไม่น้อยกว่า 10 หน้า

1สาเหตุการกำเนิดศิลปะพิ้นบ้าน
2คุณค่าและการสร้างารรค์งานศิลปะภูมิปัญญาไทย
3ศิลปะพื้นบ้านของ
-ภาคกลาง
-ภาคอีสาน
-ภาคเหนือ
-ภาคใต้
4คุณค่างานทัศนศิลป์
-จิตกรรม คือ
*คุณค่าต่อผู้สร้างสรรค์งานจิตกรรม
*คุณค่าต่อผู้ชื่อชมและสังคมส่วนรวม
-ประติมากรรม คือ
*คุณค่าต่อผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม
*คุณค่าต่อผู้ชื่อชมและสังคมส่วนรวม
-สถาปัตยกรรม คือ
*คุณค่าต่อผู้สร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรม
*คุณค่าต่อผู้ชื่อชมและสังคมส่วนรวม
-หัตถกรรม คือ
*คุณค่าต่อผู้สร้างสรรค์งานหัตถกรรม
*คุณค่าต่อผู้ชื่อชมและสังคมส่วนรวม

งานระดับ ม.ต้น วิชาการเกษตรผสมผสาน ครั้งที่ 2
ให้น.ศ.หาข้อมูลต่อไปนี้ โดยละเอียดไม่น้อยกว่า 10 หน้า

1ปัจจัยและความสำเร็จของระบบเกษตรผสมผสาน
2ระบบเกษตรผสมผสานแบบไร่นาป่าผสม
3ระบบเกษตรผสมผสานที่มีการใช้สารเคมี
4ระบบเกษตรอินทรีย์
5ระบบเกษตรธรรมชาติ
6ระบบเกษตรผสมผสานที่มีข้าวเป็นหลัก
7นโยบายพัฒนาการเกษตรตามระบบแบบแผนการผลิตชอลกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์
8ประโยชน์ที่ได้รับชองระบบเกษตรผสมผสาน

งานระดับ ม.ปลาย วิชาศิลปะตะวันตกและศิลปะตะวันออก ครั้งที่2
ให้น.ศ.หาข้อมูลต่อไปนี้ โดยละเอียดไม่น้อยกว่า 10 หน้า
1ปรัชญาและลัทธิของศิลปะตะวันตก
2ปรัชญาและลัทธิของศิลปะตะวันออก
3ลักษณะศิลปะแบบต่างๆของตะวันตก (หาข้อมูลมาโดยละเอียด)
4ลักษณะศิลปะแบบต่างๆของตะวันออก (หาข้อมูลมาโดยละเอียด)


ปล. วันอาทิตย์ที่ 1 หยุดเรียนน่ะครับให้ไปเที่ยวปีใหม่ แต่วันที่ 3 ม.ค. ให้ทุกคนเข้ามาดูเวปบล๊อคเหมือนเดิม จะนัดเรียนที่วัดผาสุก และ เรื่องจัดงานปีใหม่ รายละเอียดจะแจ้งในวันที่ 3 ครับผม อีกเรื่องที่อยากจะฝากไว้คนที่หมดสิทธิสอบมีแล้วน่ะครับน่าจะรุ้ตัวดีผมจะส่งชื่อภายในอาทิตย์หน้า ฝากถึงคนที่หยุดตามใจชอบของตัวเองคุณซวยแล้วครับแล้วไม่ต้องมาขออะไรผมเลยน่ะครับ